Konserwacja klimatyzacji

Regularna konserwacja klimatyzacji pozwala uniknąć poważnych awarii, zaoszczędzić pieniądze i podwyższa wartość pojazdu!

Olej zawarty w środkach chłodzących smaruje sprężarkę klimatyzacji. Brak środka chłodzącego i smarującego oznacza zawsze ryzyko niedostatecznego smarowania sprężarki, co w najgorszym wypadku kończy się całkowitą awarią układu klimatyzacji, a koszty jego naprawy mogą sięgać kilku tysięcy złotych. Poza tym niedobór środka chłodzącego powoduje dodatkowe zużycie paliwa, ponieważ sprężarka musi pracować częściej i dłużej, żeby odpowiednio ochłodzić wnętrze. Tych wydatków mogą Państwo uniknąć.
Używane pojazdy wyposażone w instalację klimatyzacyjną osiągają z reguły wyższą cenę odsprzedaży - pod warunkiem, że klimatyzacja działa bez zarzutu. Tak więc pieniądze zainwestowane w regularną konserwację instalacji klimatyzacyjnej pojazdu zwiększają jego wartość i zwracają się przy jego odsprzedaży.

Klimatyzacja wykonuje ciężką pracę. Dlatego też wymaga pewnej uwagi.

Serwis klimatyzacji

Co roku - przegląd klimatyzacji:

  • kontrola wzrokowa elementów układu,
  • kontrola działania, wydajności i szczelności,
  • wymiana filtra kabinowego przeciwpyłkowego,
  • dezynfekcja - odgrzybianie parownika,
  • w razie potrzeby uzupełnienie czynnika chłodniczego i środka smarującego.

Klimatyzacja chłodzi naprawdę dobrze tylko przy regularnym serwisowaniu.

Instalacja klimatyzacyjna w samochodzie nie jest bezobsługowa. Przez węże i ich połączenia może uciec rocznie - w drodze "naturalnego parowania" i z powodu wibracji - do 10% środka chłodzącego. Wydajność chłodzenia zmniejsza się przez to w stosunkowo krótkim czasie.

Niewłaściwie konserwowana klimatyzacja jest zagrożeniem dla Państwa zdrowia.

Filtr pyłkowy Państwa instalacji pracuje bardzo intensywnie: przepuszcza duże ilości powietrza zewnętrznego na godzinę zatrzymując pył, kurz, zarodniki i inne zanieczyszczenia. Łatwo sobie wyobrazić, że po około roku jest on już "nasycony" i należy go wymienić. Również inne części instalacji klimatyzacyjnej wymagają szczególnej uwagi, gdyż niewłaściwa ich konserwacja niesie ze sobą pewne zagrożenia. Przykładem tego jest parownik - znajdujący się pod tablicą rozdzielczą, w wilgotnym i ciemnym otoczeniu. Dla bakterii, grzybów i innych mikroorganizmów stanowi on idealną przestrzeń życiową. Zarazki te przechodzą dalej przez system wentylacji do wnętrza pojazdu. U osób wrażliwych wywołują one - poza niebezpieczeństwem choroby - rozmaite reakcje alergiczne, jak np. kichanie, kaszel, łzawienie oczu. Dlatego też nie należy czekać z konserwacją klimatyzacji, aż nieprzyjemny zapach z wentylacji w drastyczny sposób przypomni Państwu o zagrożeniu dla zdrowia. Regularna dezynfekcja parownika rozwiązuje ten problem: wszelkie zarazki są trwale usuwane i klimatyzacja nie budzi wątpliwości pod względem higienicznym.

Tylko dobrze konserwowane instalacje zapewniają korzyści pod względem bezpieczeństwa.

Jeśli w pojeździe jest gorąco, organizm ludzki szybciej ulega zmęczeniu. Reakcje są spowolnione, a koncentracja słabsza. Powoduje to znaczący wzrost zagrożenia wypadkiem. Środkiem zaradczym są instalacje klimatyzacyjne wystarczająco ochładzające wnętrze pojazdu. Jednakże te korzyści pod względem bezpieczeństwa są zagwarantowane tylko wtedy, gdy instalacja pracuje nienagannie. To z kolei wymaga regularnej konserwacji. Podobnie jest w zimie - tu włączenie klimatyzacji jest doskonałym środkiem przeciwdziałającym zaparowaniu szyb. Dzięki temu mają Państwo niczym nie ograniczoną widoczność - nieodzowny warunek właściwego reagowania na niebezpieczne sytuacje.

Konserwacja powinna być wykonywana tylko w fachowych warsztatach.

Instalacje klimatyzacyjne są wysoce złożonymi układami, a ich konserwacja wymaga użycia specjalnych narzędzi kontrolnych, naprawczych i serwisowych. Poza tym personel warsztatu powinien być specjalnie przeszkolony i posiadać odpowiednią wiedzę, a także doświadczenie. To mogą zaoferować Państwu tylko fachowcy. Dlatego w przypadku prac serwisowych i naprawczych instalacji klimatyzacyjnych cena nie może stanowić jedynego kryterium wyboru warsztatu.

Cennik Jak dojechać? Kontakt